چاکرا چیست

چاکرا چیست؟

چاکرا چیست؟ هر آدمی نيرويی بالقوه براي تکامل در خود دارد و انسان چیزی فراتر از توده های عصب، ماهیچه، استخوان و خون است. در بدن همه ما مراکز نامرئی انرژی و مجاری متافیزیکی وجود دارند، نيروي شگفت انگيزی كه اعجاز خلقت محسوب می‌شود. اين […]