کلاس خصوصی آنلاین یوگا

کلاس خصوصی یوگا (آنلاین)

کلاس خصوصی آنلاین یوگا برای آن دسته از پرتوجویانی طراحی شده است که به دلیل محدودیت‌های مسافتی و رفت و آمدی، نمی‌توانند در کلاس‌های خصوصی که به صورت حضوری برگزار می‌گردد، شرکت کنند. در کلاس خصوصی آنلاین یوگا، شما علاوه بر بهره‌مندی از مزایای کلاس […]

آموزش یوگا تراپی

کلاس آموزش یوگا تراپی (آنلاین)

کلاس آموزش یوگا تراپی (یوگا درمانی) طبق اصول و تکنیک‌های درمانی یوگا طراحی شده است. این کلاس ها از پایه آغاز می‌شوند و به‌صورت ترمیک ادامه خواهند داشت. هر ترم از کلاس آموزش یوگا تراپی (یوگا درمانی) شامل هشت جلسه است. که در هر جلسه […]

آموزش چاکرای تاجی

ورکشاپ تخصصی آموزش چاکرای تاجی (آنلاین)

چاکراها مراکز ظریف و بسیار پر قدرتی از انرژی هستند که پرانای کیهانی را  دریافت کرده، مانند یک مبدّل، ولتاژ آن را کاهش یا افزایش می‌دهند و در  اختیار ارگان‌ها و قسمت‌های مختلف بدن قرار می‌دهند. این مراکز روانی همان  طور که پرانا را برای […]

آموزش چاکرای چشم سوم

ورکشاپ تخصصی آموزش چاکرای چشم سوم (آنلاین)

چاکراها مراکز ظریف و بسیار پر قدرتی از انرژی هستند که پرانای کیهانی را دریافت کرده، مانند یک مبدّل، ولتاژ آن را کاهش یا افزایش می‌دهند و در اختیار ارگان‌ها و قسمت‌های مختلف بدن قرار می‌دهند. این مراکز روانی همان طور که پرانا را برای […]

آموزش چاکرای گلو

ورکشاپ تخصصی آموزش چاکرای گلو (آنلاین)

چاکراها مراکز ظریف و بسیار پر قدرتی از انرژی هستند که پرانای کیهانی را دریافت کرده، مانند یک مبدّل، ولتاژ آن را کاهش یا افزایش می‌دهند و در اختیار ارگان‌ها و قسمت‌های مختلف بدن قرار می‌دهند. این مراکز روانی همان طور که پرانا را برای […]

آموزش چاکرای قلب

ورکشاپ تخصصی آموزش چاکرای قلب (آنلاین)

چاکراها مراکز ظریف و بسیار پر قدرتی از  انرژی هستند که پرانای کیهانی را دریافت کرده، مانند یک مبدّل، ولتاژ آن را کاهش یا افزایش می‌دهند و در اختیار ارگان‌ها و قسمت‌های مختلف بدن قرار می‌دهند. این مراکز روانی همان طور که پرانا را برای […]

آموزش چاکرای خورشیدی

ورکشاپ تخصصی آموزش چاکرای خورشیدی (آنلاین)

چاکراها مراکز ظریف و بسیار پر قدرتی از  انرژی هستند که پرانای کیهانی را دریافت کرده، مانند یک مبدّل، ولتاژ آن را کاهش یا افزایش می‌دهند و در اختیار ارگان‌ها و قسمت‌های مختلف بدن قرار می‌دهند. این مراکز روانی همان طور که پرانا را برای […]

آموزش چاکرای خاجی

ورکشاپ تخصصی آموزش چاکرای خاجی (آنلاین)

چاکراها مراکز ظریف و بسیار پر قدرتی از انرژی هستند که پرانای کیهانی را  دریافت کرده، مانند یک مبدّل، ولتاژ آن را کاهش یا افزایش می‌دهند و در اختیار ارگان‌ها و قسمت‌های مختلف بدن قرار می‌دهند. این مراکز روانی همان طور که پرانا را برای […]

آموزش چاکرای ریشه

ورکشاپ تخصصی آموزش چاکرای ریشه (آنلاین)

چاکراها مراکز ظریف و بسیار پر قدرتی از انرژی هستند که پرانای کیهانی را دریافت کرده، مانند یک مبدّل، ولتاژ آن را کاهش یا افزایش می‌دهند و در اختیار ارگان‌ها و قسمت‌های مختلف بدن قرار می‌دهند. این مراکز روانی همان طور که پرانا را برای […]

آموزش حرکت خم به عقب

ورکشاپ آموزش حرکات خم به عقب (آنلاین)

یکی از مهم‌ترین توانمندی های یک یوگی انجام حرکات خم به عقب درست و اصولی است. در واقع می توان گفت، حرکت خم به عقب یکی از ارزشمندترین هدایای یوگا برای بشر، به خصوص، بشر امروزی است. حرکت خم به عقب به ایجاد تعادل در […]