چاکرای مانی پورا

چاکرای سوم یا چاکرای مانی‌پورا چیست؟

/what-is-manipura-chakra

سومین چاکرا مانی پورا نام دارد که به معنای شهر جواهر معروف است. با نام شبکه خورشیدی یا سولارپلاکسس نیز شناخته می‌شود. جایگاه آن زیر جناق سینه می باشد. تمام احساسات سرکوب شده در مانی‌پوراست.