چاکرای آناهاتا

چاکرای چهارم یا چاکرای آناهاتا را بیش‌تر بشناسید!

/what-is-anahata-chakra

چاکرای چهارم آناهاتا، مرکز تمام چاکراها و بدن است. هماهنگی و هم‌سویی و عشق با کل جهان هستی را از این چاکرا می توان تجربه کرد. اگر این چاکرا کاملا باز باشد شخص می تواند در آسمان معلق شود و جسم او بر جاذبه زمین غلبه می کند.‌