فلسفه یوگا

آنچه در مورد آشتانگا یوگای پاتانجلی باید بدانید!

/8-limbs-of-patanjali-ashtanga-yoga

آنچه که به عنوان اوّلین، دقیق‌ترین، روشن‌ترین و علمی‌ترین متن از یوگا در دسترس است، «یوگا سوتراهای پاتانجلی» است. روشی که این فرزانۀ خردمند برای  یوگا انتخاب کرد به نام یوگای پاتانجلی معروف شد که همیشه مورد توجّه متخصّصین بوده است.


یوگا چیست؟ آنچه در شروع مسیر باید بدانید!

/what-is-yoga

اگر می‌خواهید بدانید یوگا چیست؟ چگونه برروی ذهن و بدن شما تأثیر می‌گذارد؟ تعریف کلی از یوگا را بخوانید و با یوگا و شاخه های اصلی آن آشنا شوید ادامه این مطلب را بخوانید.