شاخه های یوگا

آیا شش شاخه اصلی یوگا را می‌شناسید؟

/six-main-branches-of-yoga

در این مطلب به معرفی شش شاخه اصلی یوگا پرداخته‌ایم. اگر در ابتدای مسیر آموزش یوگا هستید و یا قصد افزایش آگاهی در مورد مفاهیم یوگا را دارید این مطلب مناسب شماست.