توسعه فردی و یوگا

چرا به توسعه فردی نیاز داریم؟

/the-importance-of-personal-development

توسعه فردی یک فرایند پیوسته و مادام العمر است که افراد می توانند از طریق آن مهارت­ ها و شایستگی­ های خود را ارزیابی کنند، اهداف خود در زندگی را در نظر گرفته و هدف گذاری صحیحی داشته باشند تا با درک درستی از پتانسیل های خود به حداکثرسازی توانمندی خود بپردازند.