تغذیه سالم

6 نکته تغذیه‌ای برای تبدیل شدن به یک یوگی حقیقی!

/dear-yogi-watch-your-diet

یوگا تنها یک ورزش نیست بلکه یک نوع روش زندگی است که شامل تغذیه نیز است. کسی که یوگا می‌کند باید تغذیه متفاوت و مطابق با یوگا داشته باشد رعایت شش قانون زیر برای یک یوگی ضروری است. بر مبنای فلسفه یوگا و آیورودا، تغذیه نقش بسیار مهمی را در زندگی ایفا می‌کند. ما باید غذا بخوریم تا زنده بمانیم، نه اینکه زنده بمانیم تا غذا بخوریم. اگر نتوانیم به این گفته عمل کنیم، نمی توانیم یک یوگی حقیقی شویم.


آیورودا (علم تغذیه یوگی) چیست؟

/what-is-ayurveda

آیورودا به معنی «علم زندگی» یکی از روش های باستانی و کهن هند است که از گیاهان دارویی و استفاده از ماساژهای خاص برای درمان بیماران استفاده می‌شود. توصیه به رژیم‌های غذایی جایگاه ویژه‌ای در آیوردا دارد. در آیورودا سه طبیعت (دوشا)ی اصلی تعریف می‌شود واتا (باد و فضا)، پیتا (آتش و آب) و کافا (خاک و آب) که هر یک در تعادل بدن نقش دارند.