ورکشاپ تخصصی چاکرای چشم سوم (آنلاین)

1,800,000 تومان

توضیحات

معرفی دوره

چاکراها مراکز ظریف و بسیار پر قدرتی از انرژی هستند که پرانای کیهانی را  دریافت کرده، مانند یک مبدّل، ولتاژ آن را کاهش یا افزایش می‌دهند و در  اختیار ارگان‌ها و قسمت‌های مختلف بدن قرار می‌دهند. در این ورکشاپ ما طی ۴  جلسه ویدیویی، به صورت تخصصی روی ششمین چاکرای خود، چاکرای پیشانی  (آجنا) کار می کنیم. در این ورکشاپ شما همه چیز را درباره چاکرای چشم سوم می آموزید.