ورکشاپ تخصصی چاکرای قلب (آنلاین)

1,800,000 تومان

توضیحات

معرفی دوره

چاکراها مراکز ظریف و بسیار پر قدرتی از انرژی هستند که پرانای کیهانی را  دریافت کرده، مانند یک مبدّل ولتاژ، آن را کاهش یا افزایش می‌دهند و در  اختیار ارگان‌ها و قسمت‌های مختلف بدن قرار می‌دهند. در این ورکشاپ ما طی ۴  جلسه ویدیویی، به صورت تخصصی روی چهارمین چاکرای خود، چاکرای قلب (آناهاتا) کار می کنیم. در این ورکشاپ شما همه چیز را درباره چاکرای قلب می آموزید.