ورکشاپ تخصصی چاکرای ریشه (آنلاین)

1,800,000 تومان

توضیحات

معرفی دوره

چاکراها مراکز ظریف و بسیار پر قدرتی از انرژی هستند که پرانای کیهانی را دریافت کرده، مانند یک مبدّل، ولتاژ آن را کاهش یا افزایش می‌دهند و در اختیار ارگان‌ها و قسمت‌های مختلف بدن قرار می‌دهند. در این ورکشاپ ما طی ۴ جلسه ویدیویی، به صورت تخصصی روی اولین چاکرای خود، چاکرای ریشه (مولادهارا) کار می کنیم. در این ورکشاپ شما همه چیز را درباره چاکرای ریشه می آموزید.

چاکراها مراکز ظریف و بسیار پر قدرتی از انرژی هستند که پرانای کیهانی را دریافت کرده، مانند یک مبدّل، ولتاژ آن را کاهش یا افزایش می‌دهند و در اختیار ارگان‌ها و قسمت‌های مختلف بدن قرار می‌دهند. این مراکز روانی همان طور که پرانا را برای عملکردها و قسمت‌های مشخص بدن مورد استفاده قرار می‌دهند، به همان نسبت می‌توانند به عنوان ماشه‌ای برای بیدار کردن توانایی‌های برتر و آگاهی‌های عمیق‌تر به کار روند. در بدن آدمی، چاکراهای انبوهی است ولی اصلی‌ترین آنها هفت چاکرا می‌باشد. هر کدام از این هفت چاکرا، ارتباطی مستقیم با یک سری از ارگان‌های بدن، غدد و هورمون ها و همچنین نیازهای مادی یا معنوی ما دارند. تعادل و توازن این چاکراها بر عملکرد ارگان‌های بدن و همچنین  عملکرد روحی و روانی ما تاثیر گذار است.

در این ورکشاپ ما طی ۴ جلسه بصورت تخصصی روی اولین چاکرای خود کار می کنیم. در این ورکشاپ شما با نام، شکل، رنگ، نوع عملکرد چاکرای ریشه (مولادهارا)، اندام ها، ارگان ها و ابعاد زندگی مرتبط با چاکرای اول آشنا می شوید.

آساناهای مرتبط، مانترا و مودرای مخصوص به این چاکرا و نحوه مراقبه بر چاکرای اول را می آموزید و یاد می گیرید چگونه چاکرای اول (ریشه) خود را تعادل بخشید.