ورکشاپ تخصصی چاکرای تاجی (آنلاین)

1,800,000 تومان

توضیحات

معرفی دوره

چاکراها مراکز ظریف و بسیار پر قدرتی از انرژی هستند که پرانای کیهانی را دریافت کرده، مانند یک مبدّل، ولتاژ آن را کاهش یا افزایش می‌دهند و در اختیار ارگان‌ها و قسمت‌های مختلف بدن قرار می‌دهند. در این ورکشاپ آموزشی ما طی ۴ جلسه ویدیویی، به صورت تخصصی روی هفتمین (مهم ترین) چاکرای خود، چاکرای تاج سر (ساهاسرارا) کار می کنیم. در این ورکشاپ آنلاین شما همه چیز را درباره چاکرای تاجی می آموزید.

سطح و ترم